Tùy biến

Chúng tôi có thể tùy chỉnh đầu dò và các bộ phận kết nối theo kích thước của thiết bị đo oxy và hơi nước theo nhu cầu của người sử dụng.

Ngoài việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chung, chúng tôi còn cung cấp cho người dùng các phân tích, chẩn đoán và thiết kế các giải pháp đặc biệt cho các vấn đề khó khăn của người dùng.