Máy phân tích điểm sương

 • Nernst N2038 high temperature dew point analyzer

  Máy phân tích điểm sương nhiệt độ cao Nernst N2038

  Máy phân tích được sử dụng để đo trực tuyến liên tục điểm sương hoặc hàm lượng oxy vi lượng trong lò ủ nhiệt độ cao với khí hỗn hợp hydro hoặc nitơ-hydro đầy đủ làm môi trường bảo vệ.

  Phạm vi đo: Phạm vi đo oxy là 10-30đến 100% oxy, -60 ° C ~ + 40 ° C giá trị điểm sương

 • Nernst N2035A ACID dewpoint analyzer

  Máy phân tích điểm sương Nernst N2035A ACID

  Đo đầu dò chuyên dụng: Một máy phân tích có thể đo đồng thời hàm lượng oxy, điểm sương nước, độ ẩm và điểm sương axit.

  Phạm vi đo lường:

  Giá trị điểm sương axit 0 ° C ~ 200 ° C

  1ppm ~ 100% hàm lượng oxy

  0 ~ 100% hơi nước

  Giá trị điểm sương -50 ° C ~ 100 ° C

  Hàm lượng nước (g / Kg).