Máy phân tích hơi nước

  • Nernst N2035 water vapour analyzer

    Máy phân tích hơi nước Nernst N2035

    Máy phân tích hơi nước kênh đôi: một máy phân tích có thể đo hai kênh oxy hoặc hơi nước / độ ẩm ở nhiệt độ cao cùng một lúc.

    Phạm vi đo: 1ppm ~ 100% hàm lượng oxy , 0 ~ 100% hơi nước , -50 ° C ~ 100 ° C giá trị điểm sương , và hàm lượng nước (g / kg).